Poradna

Nacházíte se ve složité právní situaci a nevíte na koho se obrátit? Napište nám, zkusíme Vám poradit, jak jen budeme moci.

  právní poradna

  Předchozí dotazy

  Milos Batrt

  Otázka: Prosím o stručné sdělení, co mě čeká při rozvodu a jak dlouho to trvá.

  ODPOVĚĎ NA OTÁZKU: Oslovili jsme ke konzultaci právní kancelář. Sdílíme zde přípravou odpověď. Záleží, zda máte s manželem nezletilé děti či nikoliv.

  Budeme-li vycházet z premise, že máte alespoň 1 nezletilé dítě (tzn. není mu 18 let bez ohledu na to, zda studuje střední či VŠ), čeká Vás níže uvedené:

  1. dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte před a po rozvodu
  2. rozvod
  3. dohoda o úpravě společného jmění manželů

  Pokud se na všem výše uvedeném dohodnete a splníte zákonné náležitosti, tj.

  • uzavřete dohody ad bod 1) a 3) (podpisy musí být úředně ověřené) a
  • nežijete spolu v současné době již více než šest měsíců jako manželé a
  • nesdílíte společnou domácnost,

  můžete požádat o tzv. RYCHLÝ ROZVOD.

  Ten probíhá následovně:

  1. na soud se podá společný návrh manželů na úpravu poměrů k nezletilému dítěti po dobu před rozvodem a po rozvodu, v tomto řízení soud schválí dohodu rodičů viz bod 1). Soud nařídí jednání za 2-4 měsíce. 

   Po nabytí právní moci rozhodnutí se podá na soud (cca 1 měsíc)

  2. společný návrh na rozvod, kdy v tomto řízení dojde k samotnému rozvodu. Soud nařídí jednání za 2-4 měsíce. Existuje také možnost rozhodnutí bez nařízení jednání, ale soudy ho velice málo praktikují. Po doručení druhému z manželů NASTÁVÁ skutečný ROZVOD.

  ČASOVĚ TEDY RYCHLÝ ROZVOD MŮŽE TRVAT 5–9 MĚSÍCŮ.

   

  Pokud se na všem výše uvedeném nedohodnete nebo nesplňujete zákonné náležitosti, pak dochází k níže uvedenému:

  1. na soud se podá návrh jednoho z manželů na úpravu poměrů k nezletilému dítěti po dobu před rozvodem a po rozvodu, v tomto řízení soud schválí dohodu rodičů viz bod 1). Soud nařídí jednání za 2-4 měsíce. Soud v řízení zkoumá skutečné poměry v rodině, a to jak výslechem manželů, případně navržených svědků tak dotazem na zaměstnavatele ohledně finančních příjmů. Jelikož se na prvním jednání nerozhodne, soud nařizuje další jednání (1-3) opět v za 2-4 měsíce. Celkem tedy tento soud může trvat 6 měsíců až 1,5 roku. Pokud se jeden z manželů odvolá, může se řízení protáhnout do nepříjemných 2-3 let. 

   Po nabytí právní moci rozhodnutí se podá na soud (řízení je přiděleno jinému soudci než tomu, který rozhodoval úpravu poměrů k nezletilému dítěti)

  2. návrh na rozvod, kdy v tomto řízení dojde k samotnému rozvodu. Soud nařídí jednání za 2-4 měsíce. Zde nemusí být rozhodnuto na prvním jednání a může být nařízeno za další 2-4 měsícejednání další. Proti rozhodnutí soudu se může každý z manželů odvolat, což se však zpravidla neděje.

  Po nabytí právní moci rozhodnutí NASTÁVÁ skutečný ROZVOD.

  ČASOVĚ TEDY ROZVOD MŮŽE TRVAT 10 MĚSÍCŮ – 3,5 ROKU.

   

  Z výše uvedeného vždy doporučujeme se dohodnout, neboť čas strávený „bojem o dítě či finance„ + psychické trauma + náklady na advokáty po celou dobu řízení v konečném důsledku nestojí za „vybojované“.

  Pakliže již došlo k podání návrhu na úpravu poměrů k nezletilému dítěti, je zřejmé, že rozvodu nelze moc zabránit, a proto je nejlepší co nejrychleji začít žít plnohodnotný život než se trápit rozvodovým bojem.

  Redakce

  Jana Rambousková

  Otazka: Někdo mi dluží peníze a neozývá se ani na opakované e-maily. Co můžu dělat? Nemám smlouvu, bylo to domluvené ústně. 

  ODPOVĚĎ NA OTÁZKU: Odpověď připravujeme ve spolupráci s právní kanceláří

  Redakce

  Frantisek

  Otazka: Prý mám 14 dní na bezdůvodné vrácení zboží, které koupím na e-shopu. Jak to funguje?

  ODPOVĚĎ NA OTÁZKU: Odpověď připravujeme ve spolupráci s právní kanceláří

  Redakce

  Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku. Přijmout