Zneužití Územního plánu města současnou radnicí aneb Poděkujme politikům z Našeho dvojměstí a z Podpory občanů 

od Redakce
Naše dvojměstí

Současná radnice pod vedením místních politických uskupení Našeho dvojměstí a Podpory občanů umožnila ve městě masivní a nevhodné výstavby bytových domů v zónách určených územním plánem především pro rodinné domy. Tato místní politická uskupení se za svá rozhodnutí nejspíš před veřejnosti stydí, a tak svádí svá zneužívající rozhodnutí na územní plán z roku 2014. Jedná se především o povolení masivní nebo nevhodné bytové výstavby ve třech lokalitách.

Díl první

321 bytů na Vrábí ke spekulaci – Sedmikráskov – nyní Rezidence Na Mariánské cestě

Zde byl současnou radnicí povolen účelově založené firmě Rezidence Sedmikráskov s.r.o. spekulativní projekt umožňující výstavbu 321 bytů pro přibližně 1.000 nových obyvatel na ploše 46.000 m2! Proč spekulativní? Protože společnost bez developerské minulosti pozemky s projektem obratem prodala zkušenějšímu developerovi se ziskem desítek milionů korun. 

Projektantem Sedmikráskova nebyl nikdo jiný než dvorní projektant současné radnice Aleš Mňuk (lze ověřit na Registru smluv hojnost zakázek od radnice v součtu v milionů Kč). Jak jsme již psali tento projektant se nedávno stal společně s místostarostou Našeho dvojměstí spolumajitelem nově koupeného domu v historickém centru Staré Boleslavi. 

Jak se to mohlo stát?

Územní plán z roku 2014 tyto pozemky určoval pro hlavní využití bydlení v rodinných domech. Umožňoval i přípustné využití pro výstavbu nízkopodlažních bytových domů, ale při dodržení prostorových regulativů zástavby. Obtížnost získání souhlasu z radnice k výstavbě bytových domů dokládá fakt, že několik předchozích zájemců, zde podle definice tohoto územního plánu z roku 2014, nikdy neuspělo s návrhem zástavby bytovými domy! Až náhle a ojediněle uspěl projekt městského projektanta a účelově založené společnosti. A to i přes to, že tzv. „stavební komise“ radnici projekt nedoporučila. Zejména pro riziko dopravní přetíženosti. (Komise byla nedlouho poté zrušena a nahrazena komisí jinou, které se lidově říká komise Automobilistů). Současná radnice prokazatelně nikdy odpor této bytové výstavbě nekladla. Naopak. Byl urychlen proces schválení Plánovací smlouvy a i získání územního rozhodnutí. Nyní zástupci současné radnice svou vinnu svalují na předchozí radnici, která tak podle nich, vlastně současné radnici, umožnila bytovou zástavbu schválit. Je to neuvěřitelná kontroverze. Navíc podtržená tím, že novou změnou územního plánu současná radnice změnila ve stejné lokalitě další pozemek, pro zhuštěnou výstavbu dalších 100 nových bytů!

Mohla současná radnice projektu zabránit?

Jednoznačně a nevyvratitelně mohla. Zcela. Mohla uchazeče odradit procesními úkony při posouzení celkového návrhu projektového záměru tak, jako již dříve odmítnuté zájemce. A i kdyby vznikl například právní letitý spor s developerem opřený o sporný výklad jedné věty územního plánu, mohla radnice prostě neuzavřít zmíněnou Plánovací smlouvu,  která je pro všechny takovéto projekty podmiňující a je vstupenkou k získání dalších povolení. V tomto případě se dodatečně zjistilo, že Plánovací smlouvu pro tento záměr dokonce schválila jen rada města. Což je navíc právním porušením kompetencí. Město mohlo Plánovací smlouvu prostě neschválit. Nedávno tuto možnost radnice jednoduše využila a zmařilo záměr jiné bytové výstavby. Sama tato radnice tedy potvrdila, že ani tuto možnost zabránit výstavbě bytů nevyužila. To není ovšem vše. Developer Sedmikráskova potřeboval dále souhlas města s vedením inženýrských sítí po pozemku města. Dále potřeboval právo připojit se na čistírnu odpadních vod, jejíž kapacita byla v době jeho žádosti zcela vyčerpaná. Radnice měla tedy dostatek možností, jak masivní bytové výstavbě na Vrábí zabránit. 

Místo toho nyní stejní zástupci radnice obviňují ze své svévole zastupitele předchozí. Výmluva na územní plán je prostě neustojitelná. Už jednoduše proto, že větičku, na kterou se vymlouvají, mohli jednoduše změnou územního plánu změnit. S rychlými dílčími změnami územního plánu tam kde to potřebuje, má tato radnice bohaté zkušenosti. Pokud by šlo skutečně o vážnou chybu, mohli během cca 1 roku tuto větu v územním plánu změnit, jak činili během svého „vládnutí“ opakovaně

A co z toho mají občané města?

Vlastně nic. Jak potvrdili i jiní zastupitelé ve svých stanoviscích na sociálních sítích.

Vysvětlení k Plánovací smlouvě:

Tato smlouva měla být schválena zastupitelstvem neboť se zde rozhoduje o právních souvislostech, jejich rozhodnutí se týká jen rozhodnutí zastupitelstva. Například v Plánovací smlouvě rada města smluvně odsouhlasila zástavbu pozemku města školkou, ale toto majetkové rozhodnutí spadá jen do kompetence zastupitelstva. Mimochodem dosud tato smlouva schválena zastupitelstvem nebyla. 

Související příspěvky

Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku. Přijmout