Volby 2022 jsou za dveřmi … Zastupitelstvo obcí a Senát Parlamentu ČR

od Redakce

Volby do zastupitelstev obcí i senátní volby se budou konat v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a následně v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00. Volební právo platí pouze ve volebních místnostech na území ČR. Každý může hodit svůj hlas výhradně v tom okrsku, kde má hlášen trvalý pobyt. Senátní volby probíhají pouze v těch obvodech, kde byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky. V případě konání 2. kola voleb do Senátu se uskuteční v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 a druhý den v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Kdo má právo volit?

 1. Státní občan České republiky, který:
  1. alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
  1. je v den voleb nahlášen k trvalému pobytu v dané obci
 2. Státní občan jiného členského státu Evropské unie, který:
  1. alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
  1. je v den voleb držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je v den voleb přihlášen k pobytu v dané obci
  1. občan jiného členského státu evropské unie, který si požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem.

Občané jiných členských států evropské unie při volbách do zastupitelstev obcí:

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Všichni voliči z těchto zemí musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním pasem ČR (jde-li o cizince), průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Jak je to s volebním průkazem?

Při volbách do zastupitelstev bohužel nelze využít možnosti voličského průkazu ani hlasování na zastupitelských úřadech České republiky. U senátních voleb je to však jinak.

Co s sebou a jak se hlasuje?

Platný občanský průkaz nebo cestovní pas. V těchto volbách se křížkuje a volí se celkem 21 členů zastupitelstva města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Pokud si zapomenete hlasovací lístky, nic se neděje. K dispozici vám budou i ve volební místnosti. A jak tedy správně odvolit?

 1. Volíte celou stranu či uskupení – velkým křížkem ve velkém čtverečku vedle názvu voleného subjektu označíte celé vámi zvolené uskupení
 2. Volba jednotlivých kandidátů – máte k dispozici maximálně 21 malých křížků a rozdělíte je mezi své favority nehledě na stranickou příslušnost
 3. Kombinace – Pokud chcete podpořit jedno uskupení a současně dát hlas některým jednotlivcům z jiných kandidujících subjektů, můžete. Velkým křížkem tedy označíte svou vybranou stranu či uskupení a poté dáte malé křížky jednotlivcům z jiných kandidátek. O stejný počet hlasů ochudíte subjekt, který jste křížkovali velkým křížem.

Kde?

Rozpis volebních okrsků a volebních místností najdete na oficiálním webu města zde: https://www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=61311

SENÁTNÍ VOLBY

Ve stejném termínu jako komunální volby se konají volby do Senátu Parlamentu ČR. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav spadá pod obvod č. 28.

Kdo má právo volit v senátních volbách?

Pouze státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let. V případě druhého kola je to občan, který dosáhne věku 18 let alespoň druhý den voleb druhého kola. V obou dvou případech nesmí mít omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

Mohu zažádat o volební průkaz?

V těchto volbách je možné zažádat si o volební průkaz. Musíte být však občanem ČR s trvalých pobytem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Požádat si o něj můžete zde:

 1. Osobně na MěÚ Brandýs nad Labem a to nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. středa 21. září 2022 do 16:00)
  1. Adresa: Ivana Olbrachta 59, dveře 4. 2A16
  1. Úřední hodiny: PO – ST 8:00 – 17:00, ÚT – ČT 8:00 – 15:30 (polední pauza je každý den od 12:00 do 12:30)
 2. V listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče.
 3.  V elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky jenom s elektronickým podpisem voliče!). Takto podanou žádost je potřeba zaslat nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do pátku 16. září 2022).

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 8. září 2022.

Co s sebou a jak se hlasuje?

Jako u voleb do zastupitelstev obcí je potřeba mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Při těchto volbách se nic nekřížkuje. Vybírá se ze sedmi kandidátů, který má svůj hlasovací lístek. Ty budou vhozeny do schránek všem voličům nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Jeden z těchto lístků pak vložíte do žluté obálky, kterou dostanete od volební komise. Vítězí ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů.

Při konání 2. kola voleb obdržíte hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Volič může také požádat o hlasování do přenosné volební schránky, nicméně pouze ze závažných (zejména zdravotních) důvodu. V takovéto situaci je potřeba kontaktovat paní Kláru Čajkovou – tel.: 326 653 832 a Petru Čeledovou – tel.: 326 653 831.

Zdroj: ML_9_2022, irozhlas, FB Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, brandyko.cz (https://www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=61309)

Související příspěvky

Zanechat komentář

Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku. Přijmout