Školky, školy ve městě nejsou … a pár let ani nebudou 

od Redakce
brandys-boleslav-blog

I když snad největším problémem současného dvojměstí, které všichni obyvatelé vnímají, je nevyřešená dopravní situace ve městě, což vyúsťuje v denní zácpy včetně zpomaleného průjezdu města, je dalším velkým problémem nedostatek kapacit míst pro děti ve školách a školkách. Tento problém, jak se zdá stále narůstá a bude se i nadále stále zhoršovat. Radnice, tedy přesněji 7 členná rada města, bez schválení v zastupitelstvu schválila plánovací smlouvy s velkými developery pro dvě obrovské lokality (lokalita Sedmikráskov, nyní Na Mariánské cestě a lokalita Mýtka), na nichž dle platného územního plánu měly být postaveny především rodinné domy (tzv. plocha BI). V rámci projekce a jednání se současnou radnicí ovšem došlo ke změně na bytové domy. Projektantem obou lokalit byla společnost PROUNI CZ sro, jejímž majitelem je Aleš Mňuk, letitý kamarád místostarosty Hynka Homolky. Nakonec se přihodilo, že současná radnice dala zástavbě obou lokalit zelenou. Nikoliv na rodinné domy, nýbrž zmíněná rozsáhlá území umožnila zastavit bytovými domy. Obě lokality tak z rozhodnutí rady města mohou mnohonásobně navýšit své kapacity na budoucí obyvatele, a tak i zátěže do okolních služeb, dopravy a školství.  

A co na to radnice?

Současná radnice umožnění změny zástavby zmíněných rozsáhlých lokalit odůvodňuje výmluvou, že musela zástavbu povolit, vzhledem k přípustné definici územního plánu z období předchozí radnice a nemá tak údajně možnost, jak výstavbě bytových domů zabránit. Celé toto zdůvodnění je pochybné. Město má přitom další silné právní prvky, jak donutit developera realizovat výstavbu dle požadavků města. Například neschválením plánovací smlouvy nebo neschválením zástavby pozemků města například pro vodovod nebo komunikaci, toto zákony radnicím umožňují. A v případě Mýtky současná rada dokonce svůj argument sama popřela. Protože předchozí radnice vymohla zástavbu Mýtky rodinnými domy a současná radnice dodatky plánovací smlouvy umožnila zástavbu bytovými domy.  

Horší je ovšem to, že rada města v plánovacích smlouvách pro současné obyvatele města nevymohla od developerů adekvátní příspěvky na rozvoj infrastruktury (dopravu, školy, služby). Nic takového se tak bohužel nestalo a pro obyvatele města rada města nevymohla NIC.  

Na Mariánské cestě (Brandýs nad Labem) namísto očekávatelného příspěvku na nutné zvýšení kapacity čistírny odpadních vod rada města požaduje postavit pouze školku na malém sousedním pozemku, kde bude odhadem kapacita asi dvou tříd (více se jim na pozemek nevejde). A to ještě na městském pozemku, který pro to ani v té době nebyl určen (se změnou územního plánu došlo ke změně využití pozemku, aby na něm bylo vůbec možné školku postavit). Jelikož do lokality se nastěhuje cca 1000 obyvatel sotva bude stačit školka pro obyvatele nového projektu. Je tedy zřejmé., že pro současné obyvatele města z tak obrovské výstavby NEUDĚLALA VŮBEC NIC. Naopak z této lokality se budou muset umisťovat děti do stávajících kapacit škol!  

Lokalita Mýtka (Stará Boleslav) byla v původní plánovací smlouvě uzavírané dřívějším starostou města Ondřejem Přenosilem (ODS) koncipovaná celá na zástavbu rodinnými domy, tak jak to upřednostňuje územní plán. Současné radnici se toto však zřejmě nelíbilo, a proto rada města rozhoduje dodatky k plánovací smlouvě o možnosti zástavby bytovými domy. A tak jako bonus tento projekt pouze vybuduje infrastrukturu (vodu, kanalizaci, komunikace), kterou potřebuje pouze pro sebe a nic víc městu nemusí dávat. Opět zde dochází k nepochopitelnému rozhodnutí, kdy namísto rodinných domů rada města povoluje bytové domy, aniž by požadovala jakýkoliv finanční příspěvek pro zvětšení kapacity školek a škol.  

Co z toho plyne pro současné obyvatele města, kteří vkládali naději, že jimi zvolení zástupci budou pro ně zlepšovat podmínky ve městě? 

Zcela jednoznačně, že současná radnice pro obyvatele města ještě víc znemožnila budoucí přístup dětí současných obyvatel do škol a školek. Otázkou tedy zůstává, proč toto rada města schvalovala? Zde již nezbývá než spekulace, kdo a proč radním předložil ke schválení podmínky plánovacích smluv Sedmikráskov a Mýtka, ze kterých plynou bonusy pro developery a ne pro současné obyvatele města? 

POZNÁMKA – Rada města, která zastupovala zájmy obyvatel města a uvedené plánovací smlouvy schvalovala, byla v tomto složení:

  • Ing. Vlastimil Picek, Jaroslav Dušek,  Miluše Zahrádková – za Podpora občanů
  • Hynek Homolka, Petr Soukup, Mgr. Petr Kváča Ing. Petr Čeněk – za Naše dvojměstí

Související příspěvky

Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku. Přijmout